Sinaxis, s.r.o. - Váš partner pre obchod s Čínou


Sinaxis, s.r.o. je j spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2006, kde je jednou z najstarších spoločnosí, ktorá sa zaoberá poradenskou a sprostredkovateľskou činnosťou s úzkou špecializáciou na čínsky trh. Názov Sinaxis pochádza z latinčiny a skladá sa z dvoch slov: Sina - Čína a axis - os. Spoločnosť Sinaxis, s.r.o. je obchodným mostom, ktorý spája svet strednej Európy a Číny.

Naše služby zahŕňajú obchodné aktivity zamerané na rozvoj spolupráce medzi obchodnými subjektami z Číny a Slovenska, resp. Českej republiky, ako:

-asistencia pri účasti na veľtrhoch a výstavách

Vo vedení firmy Sinaxis stoja kvalifikovaní odborníci zo Slovenska i Číny, ktorí dôverne poznajú diamtrálne odlišné prvky obchodnej kultúry a plynule hovoria jazykmi oboch krajín. Spoločnosť Sinaxis, s.r.o. stála aj pri zrode unikátneho projektu - Slovensko-čínskych obchodných novín, dvojjazyčného štvrťročníka, ktorého články nájdete čoskoro aj na týchto stránkach.

Čína je krajina, ktorá sa od osemdesiatych rokov postupne otvára svetu a investíciam a vo svete biznisu predstavuje obrovský potenciál. Obchod s Čínou, či už ide o import z Číny, alebo export do Číny, či ekonomickú spoluprácu na medzinárodnej úrovni je preto výzvou pre každú firmu, ktorá má záujem sa na tomto procese zúčastniť. Tento proces má však svoje nemalé riziká. S pomocou firmy Sinaxis, s.r.o. sa Vám tieto riziká podarí úplne eliminovať, alebo znížiť na minimum.