Články‎ > ‎

Čínsky horoskop

posted Sep 22, 2013, 11:15 AM by Lukas Petrik   [ updated Sep 22, 2013, 11:23 AM ]

Každý, kto sa apoň trochu zaujíma o astrológiu vie, že čínsky horoskop je založený na úplne inom systéme ako nám dobre známy zverokruh s dvanástimi znameniami. Paradoxne, práve ich počet je to, čo majú oba astrologické systémy spoločné. Avšak zatial čo náš astrologický systém, známy ako slnečný horoskop je založený na báze polohy slnka a jednotlivých planét v určitom období, čínsky astrologický systém je pre našinca do značnej miery komplikovaný a bez znalostí čínskej kultúry a filozofie veľmi ťažko pochopiteľný.

Čínsky astrologický systém je založený na periodicky sa opakujúcich cykloch, pričom jednotlivé znamenia sa opakujú po dvanástich rokoch. Ku zhodnému počtu znamení sa však staroveký Číňania dostali inou cestou ako európski astrológovia. Je založený na cyklickom systéme, ktorý je výsledkom kombinácie 10 nebeských koreňov a 12 pozemských vetiev. V tomto cykle sa každé znamenie opakuje desať krát a jeho história sa údajne začína písať v roku 2637 pred n. l., kedy legendárny Žltý cisár – Huangdi uviedol prvý cyklus tohto zvieratníka. Súčasný 78. cyklus sa teda začal 2. februára 1984. Každému znameniu v čínskom zvieratníku je prisúdený koncept yin, alebo yang a určitý prvok zo sústavy piatich prvkov. Medzi prvkami má špecifické postavenie Zem, ktorá je vyrovnávajúcim prvkom a môže prepožičať svoje kvality ktorémukoľvek znameniu.

Komplexnosť čínskeho astrologického systému je dôvodom toho, že v západných krajinách je čínsky horoskop často chybne interpretovaný. Laici sa tak často domnievajú, že človeka determinuje iba rok v ktorom sa narodil, čo však je iba časť pravdy. Podľa roku narodenia sa určuje hlavné znamenie zvieratníka, ktoré je však doplnené polohou slnka v danom roku (teda mesiacom a ročným obdobím narodenia) a denným časom. Takže človek, ktorý sa narodil v roku hada, môže byť vnútorne ovca (určené podľa polohy slnka v roku) a skryte kohút (určené podla denného času narodenia). Spolu s kombináciou piatich prvkov to dáva 8640 možných variantov osobnostných typov. Ak k tomu pridáme kombinácie nebeských koreňov a pozemských vetiev a charakter miesta narodenia, počet variácii sa ďalej znásobuje.

Dvanásť znamení v čínskom horoskope nasleduje v tomto poradí: potkan, vôl, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovca (niekedy sa prekladá ako koza, pretože čínsky znak ? – yang bol rovnaký pre obe zvieratá), opica, kohút, pes a prasa. K vysvetleniu pôvodu týchto zvierat v rámci čínskeho zvieratníka sa viaže viacero legiend. Jedna z nich hovorí, že do zvieratníka sa dostalo prvých dvanásť zvierat z pretekov, ktoré za dávnych čias usporiadal Nefritový cisár. V týchto pretekoch mali zvieratá preplávať rieku a na základe konečného poradia obsadili jednotlivé miesta vo zvieratníku. V tejto súvislosti je zaujímavé spomenúť, že v týchto pretekoch stál potkan a mačka bok po boku ako dobrý priatelia. Obaja boli prefíkaní a bystrí a tak sa cez rieku plavili na chrbte vola (predpokladá sa, že išlo o vodného byvola, ktorý sa v staroveku používal v južnej Číne ako ťažné zviera), no ľstivý a oportunistický potkan zhodil počas pretekov mačku do vody. Tá sa od tejto chvíle stala zarytým nepriateľom potkana a jej strach z vody pramení práve z tejto skúsenosti.

Nižšie uvedené charakteristiky jednotlivých znamení poskytujú stručný prehľad hlavných charakterových čŕt:

POTKAN:
Ľudia narodení v tomto znamení sú známi svojim šarmom a sú atraktívni pre opačné pohlavie. Potkanovi nechýba predstavivosť a je skutočne veľkorysý k osobe, ktorú miluje. Avšak má tendenciu byť impulzívny a vo všeobecnosti často kritický. Čo sa týka finančných záležitostí, je šetrný a vie dobre hospodáriť. Potkan miluje klebety, ktoré sú však na druhej strane často príčinou jeho hnevu. Neváha sa chopiť každej príležitosti a dokonale ju využiť. Ľudia, ktorí sú narodení v tomto znamení sa najlepšie uplatnia ako obchodníci, spisovatelia, alebo publicisti.

Rok narodenia: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Prvok: Kov
Yinyang: Yang

VÔL:
Ľudia narodení v znamení vola sú zvyčajne veľmi trpezliví a vo všeobecnosti považovaní za dôveryhodných. Vôl je excentrický a impulzívny. Je rodený vodca, inšpirujúci ostatných okolo seba. Je konzervatívny a metodický, ovplýva šikovnosťou a talentom pre ručné práce. Je nesmierne tvrdohlavý, niekedy až šovinistický a vždy vyžaduje, aby sa konalo podľa jeho predstáv. Ľudia narodení v tomto znamení vynikajú ako chirurgovia, vojenskí velitelia, či kaderníci.

Rok narodenia: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Prvok: Kov
Yinyang: Yin

TIGER:
Tí, ktorí sa narodili v znamení tigra sú emocionálne založení, senzitívni a schopní bezhranične milovať. Vo svojej emocionalite sa však ľahko nechajú uniesť svojou fantáziou a snažia sa presadiť svoj cieľ, pričom často zabúdajú na realitu. Tiger je často vnímaný ako rebel, ktorý nedodržuje konvenčné metódy. Je náladový a nevie sa rozhodnúť na základe zvažovania faktov. Ľudia narodení v znamení tigra sa uplatnia ako pretekári, prieskumníci, alebo revolucionári.

Rok narodenia: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Prvok: Drevo
Yinyang: Yang

ZAJAC:
Ľudia narodení v znamení zajaca sú mimoriadne ambiciózni. Sú to osobnosti, ktoré sú v spoločnosti obľúbené a ľudia naokolo majú z ich prítomnosti príjemný pocit. Zajac má tendenciu byť sentimentálny a často býva povrchný. Vo všeobecnosti sa tvrdí, že zajaci majú šťastnú ruku a preto môžu mať šťastie v lotérii, či hazardných hrách. Pri zvýšenej opatrnosti sa najlepšie uplatnia ako dobrí obchodníci, právnici, diplomati, alebo herci

Rok narodenia: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Prvok: Drevo
Yinyang: Yin

DRAK:
V čínskej tradícii je drak symbolom energie a sily. Ľudia v znamení draka sú živí, energickí a entuziastickí. Drak je populárna osobnosť aj napriek tomu, že býva bláznivý a často preháňa. Je inteligentný a perfekcionistický, čo ho však posúva do roviny zlého vyjednávača pri jednaní s ostatnými. Jeho nátura ho predurčuje k občasnej náladovosti a tvrdohlavosti. Draci bývajú dobrými umelcami, kňazmi, alebo politikmi.

Rok narodenia: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000
Prvok: Drevo
Yinyang: Yang

HAD:
Hadi sú mlčanliví, ovplývajúci veľkou životnou múdrosťou. Bývajú často sebeckí a „štipľaví“, ale na druhej strane sú súcitiaci s inými a sú schopní prekonať množstvo prekážok, aby pomohli, tým, ktorí to skutočne potrebujú. Had je tichý romantik a hlboký mysliteľ, často sa spoliehajúci na svoju intuíciu. Pri ceste za úspechom by sa mal vzdať svojej typickej záhaľčivosti. Má zmysel pre humor, no keďže veľa nehovorí, prejavuje to iba v určitých situáciach. Had nájde najlepšie uplatnenie ako učiteľ, filozof, spisovateľ, veštec, alebo psychiater.

Rok narodenia: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001
Prvok: Voda
Yinyang: Yin

KÔŇ:
Ak sa dá na niekoho poukázať v zmysle, že „drie ako kôň“ je to práve človek narodený v znamení koňa. Pracovné nasadenie koňa je obdivuhodné. Ľudia narodení v tomto znamení sú živí a veselí, inteligentní a priateľskí, hoci majú často sklony k sebeckosti. Sú nezávislí a prefíkaní a pri komunikácii s ostatnými by mali viac načúvať, aby sa vyhli problémom. Dokážu sa uplatniť ako vedci, poeti, politici, alebo dobrodruhovia.

Rok narodenia: 1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Prvok: Voda
Yinyang: Yang

OVCA:
Ľudia narodení v znamení ovce sú zvyčajne elegantní a uhladení, s umeleckými sklonmi, hoci sú často hanbliví a pesimistickí. Pri nadväzovaní nových známostí sú ostražití, čo vyplýva z ich nedôverčivosti, no ich priatelia sa na nich môžu spoľahnúť. Nepriek svojej hanblivosti vedia byť dobrými spoločníkmi. Ovca je závislá na materiálnych statkoch a preto môže byť jej život značne komplikovaný. Najvhodnejšie povolanie pre ovcu je herec, záhradník, alebo námorník

Rok narodenia: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Prvok: Oheň
Yinyang: Yin

OPICA:
Opica je rodený voľnomyšlienkár. Je inteligentná, originálna a inovatívna, jej schopnosti niekedy hraničia s genialitou. Aj tie najťažšie problémy dokáže vyriešiť s ľahkosťou, preto je žiadaná takmer v každej profesii. Vďaka svojej „magneticky“ príťažlivej osobnosti je takmer vždy obľúbená. Napriek tomu by mala byť opica ostražitá, aby nepodliehala svojim oportunistickým predstavám, kvôli čomu môže vzbudzovať nedôveru u ostatných. Najlepšie sa uplatní ako obchodník, alebo vedec, ale nie je pre ňu problém uplatniť sa všade, kde sa vyžaduje inovatívny a kreatívny prístup k práci.

Rok narodenia: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Prvok: Oheň
Yinyang: Yang

KOHÚT:
Ľudia narodení v tomto znamení sú zvyčajne premýšľaví a veľmi talentovaní. Sú pracovití a húževnatí, radi pracujú nad rámec svojich možností a tak posúvajú svoje hranice. Niekedy sa však správajú ako podivíni a preto majú často problémy pri komunikácii s ostatnými. Pri rozhodovaní stavajú na logickom zhodnotení faktov a svoje rozhodnutie zdôvodňujú argumentami. Niekedy sa však nechajú uniesť fantáziou. Kohút sa najlepšie uplatní ako rečník, vojak alebo cestovateľ.

Rok narodenia: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Prvok: Voda
Yinyang: Yin

PES:
Podľa čínskych tradícii sú charakterové vlastnosti psa nasledovaniahodné a príkladné. Pes má hlboký zmysel pre loajalitu, je čestný a pravdovravný. Na psa sa môžete vždy spoľahnúť. Nikdy vás nesklame a je verný tým, ktorých miluje. Tieto charakterové črty ho však predurčujú k obavám zo svojho zlyhania, je na seba tvrdý a niekedy až príliš náročný. Pes sa dokáže uplatniť ako vynikajúci obchodník, učiteľ, aktivivista akého koľvek druhu, alebo tajný agent.

Rok narodenia: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Prvok: Oheň
Yinyang: Yang

PRASA:
Ľudia narodení v tomto znamení bývajú zvyčajne galantní. Ľahko sa nadchnú pre určitú záležitosť, ktorej potom venujú množstvo svojej energie. Ovplývajú nesmiernou statočnosťou a zvyčajne sú čestní. Napriek tomu nemávajú veľa priateľov. Prasa si v živote stanovuje vysoké a ťažko dosiahnuteľné méty. Jeho vystupovanie je príjemné, je tolerantné a čestné, avšak rovnaký postoj očakáva od ostatných. Vo svojej nesmiernej naivite býva preto často sklamané z druhých. Najlepšia profesia pre ľudí v znamení prasaťa je zabávač, umelec, alebo právnik

Rok narodenia: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Prvok: Kov
Yinyang: Yin

Liping Bai, 12.4.2008