Články‎ > ‎

Inflácia v Číne - Prievan v peňaženke čínskeho konzumenta

posted Sep 22, 2013, 11:21 AM by Lukas Petrik   [ updated Sep 22, 2013, 11:22 AM ]

Makroekonomické úspechy a čínsky ekonomický zázrak posledných dvoch desaťročí sa pomaly, ale isto začínajú prejavovať v peňaženkách obyčajných ľudí, predovšetkým v mestách. Lacná pracovná sila už takmer prestáva byť realitou a v metropolách na východnom pobreží sa platová hranica v niektorých prípadoch vyšplhala na úroveň krajín východnej Európy, ktoré sú už istú dobu súčasťou momentálne najsilnejšieho ekonomického celku – Európskej Únie. Hoci takéto prípady sa zatiaľ objavujú iba sporadicky, nastúpený trend je jasný: Medziročný nárast priemerných príjmov jednej domácnosti v mestách na východnom pobreží narástol o 11,5% na súčasných 4 386 yuanov (cca. 13 000 Sk). Na prvý pohľad sa zdá, že zvyšovanie životnej úrovne čínskeho obyvateľstva je jednoznačné a neodvrátiteľné. Hoci pravdou je, že tento fakt nemožno spochybniť, celá záležitosť je komplikovanejšia a v súčasnosti sa na scéne objavil faktor, ktorý trápi populáciu azda všade na svete: Rastúca inflácia.

O dôvodoch, ktoré stoja za rastúcou infláciou vyspelých krajín a zároveň aj Číny sa vo svetových médiách písalo pomerne veľa: Rastúce ceny ropy, nedostatok úrody a zásob obilia a ryže, zvyšovanie nárokov na kvantitu a kvalitu potravinárskych výrobkov vo východnej a juhovýchodnej Ázii... Paradoxom je, že Čína k inflácii vo svete a teda aj „doma“ prispieva relatívne veľkou mierou sama.

V prvom štvrťroku 2008 sa rast príjmov čínskych domácností spomalil o 13,2% v porovnaní s predošlým rokom a celkovo je najnižší od roku 1997. Začiatkom roka vzrástla inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien o 8,7%, čo je najvyššia hodnota za posledných dvanásť rokov. V snahe zabrániť rastu inflácie prijala administratíva niekoľko opatrení, zásluhou ktorých sa koncom marca inflácia mierne znížila. Zvyšovanie limitu povinných rezerv pre čínske banky sa udialo už šesnásty krát v priebehu dvoch rokov a v súčasnosti je tento limit nastavený na výšku 16%. V priebehu druhého štvrťroka sa všeobecne očakávajú ďalšie opatrenia a zvýšenie úrokových sadzieb centrálnou bankou, ktoré by infláciu mali zmierniť. Očakávať možno aj zvýšenú podporu poľnohospodárskeho sektora, ktorého výrobky inflácia postihla najviac, či rýchlejšie zhodnocovanie yuanu.

Najväčšiu daň si inflácia pochopiteľne vyberá medzi chudobou. Rast cien pocítili ľudia predovšetkým pri nákupoch potravín. Tie podľa analýz Čínskej banky stúpli vo februári o 22% oproti rovnakému obdobiu v predošlom roku. Rapídny nárast cien odšatrtoval nedostatok bravčového mäsa (oproti rovnakému obdobiu v minulom roku narástla cena bravčového mäsa o 66,7%) v polovici minulého roka. Krátko nato začali postupne zdražovať aj ostatné poľnohospodárske produkty, čo v krajine, kde je chudoba stále pomerne veľkou hrozbou, situáciu značne zhoršuje. Rizika si je smozrejme vedomá aj KS Číny, ktorá v pláne poslednej päťročnice počíta so zavádzaním niektorých sociálnych opatrení. Hoci tieto opatrenia by mali čiastočne zmierniť veľké spoločenské rozdiely a uľahčiť ľuďom každodenný život, doterajšia prax ukázala, že zavádzanie zákonov do praxe nebýva v Číne jednoduché. Aj z tohto dôvodu je nutnosť riešenia rastu cien prioritná. Peking už zamrazil ceny obiľnín a jedlých olejov, ako aj cenu energie, plynu a pohonných látok. Zároveň premiér Wen Jiabao prisľúbil farmárom vyššie dotácie. Niektorí analytici však varujú, že zmraznie cien môže situáciu ešte zhoršiť, keďže farmári nebudú motivovaní k zvýšovaniu poľnohospodárskej výroby. Aby sa zhoršovaniu situáciu predišlo, bude musieť čínska administratíva správne zhodnotiť výšku dotácií, aby na jednej strane nepredstavovala zbytočnú záťaž pre ekonomiku a na strane druhej aby dostatočne uspokojila nároky farmárov. Situácia v agrosektore sa zhoršila najmä na juhu, kde snehové víchrice spôsobili obrovské škody. V dôsledku zlého počasia uhynulo v krajine vyše 67 miliónov kusov hydiny.

Znižovanie inflácie až na hodnotu 4,8% považuje čínska vláda za svoju ekonomickú prioritu pre súčasný rok. Čínski predstavitelia ďalej potvrdili, že dotovanie základných energetických surovín bude naďalej pokračovať a to aj napriek zvyšujúcej sa cene ropy na svetových trhoch, ktorá nedávno prelomila hranicu 120 USD za barel. Hoci postupná deregulácia cien týchto surovín je do budúcnosti plánovaná, nie je v najbližšom období reálna.

Zvládnutie inflácie v medziach, ktoré si stanovili vedúci činitelia ČĽR si bude vyžadovať citlivé riešenia. Z druhej strany totiž na dvere klope ekonomická kríza v USA, ktorá môže ovplyvniť ekonomický progres Číny a spomaliť, či zastaviť rast v sektore priemyslu, motoru čínskej ekonomiky. Rok 2008 sa teda nebude niesť len v znamení olympijských hier, ale aj v znamení ekonomických ťažkostí a ich riešení.

Lukáš Petík, 10.5.2008