Preklady a tlmočenie z čínštiny a do čínštiny

Pre Vaše osobné, alebo obchodné zámery a potreby poskytujeme profesionálne tlmočenie a preklady z čínskeho do slovenského a zo slovenského do čínskeho jazyka.

CENNÍK

Tlmočenie z čínštiny a do čínštiny:
Hodinové tlmočneie.....690 Sk/hodinu (22,90 EUR)
Poldňové tlmočenie (4 hodiny).....2.500 Sk (82,98 EUR)
Celodenné tlmočenie (8 hodín)......3.900 Sk(129,46 EUR)
Zahraničné návštevy a obchodné misie.....4.500 Sk/deň (149,37 EUR)

Preklady z čínštiny a do čínštiny:

Preklady z čínštiny do slovenčiny.....590 Sk (19,58 EUR)/slovenskú NS, resp.
1,50 Sk (0,05 EUR) /čínsky znak
Preklady zo slovenčiny do čínštiny.....690 Sk (22,90 EUR)/NS
Príplatok za odborný text.....25-50%
Príplatok za expresný preklad..... (podľa počtu strán a času, zvyčajne 50%)

/Ceny majú informatívny charakter/

Pozn.: Korektúry všetkých prekladov do čínskeho jazyka vykonáva rodený číňan s univerzitným vzdelaním.

V prípade tlmočenia s obsahom odbornej terminológie, zašle objednávateľ vo vl. záujme zoznam použitej odbornej terminológie v dostatočnom predstihu spol. Sinaxis, s.r.o.