O Číne

Čína je krajina s niekoľkotisíc ročnou súvislou históriou, ktorá obohatila svet nielen po stránke kultúrnej, ale aj po stránke technickej. Jej názov v slovenskom jazyku pochádza z fonetického prepisu prvej dynastie, ktorej sa podarilo zjednotiť územie rozdrobené medzi súperiace štáty - Qin (Čchin). V čínskom jazyku sa Čína označuje ako Zhong Guo (Čung Kuo - 中国), čiže krajina stredu. Tento názov vyjadruje postoj Číňanov ku svojim tradíciam, kultúre, histórii a krajine, ktorá bola akýmsi centrom známeho sveta.
V súčasnosti, po rokoch, ktoré Čína pretrvávala viac-menej v úzadí medzinárodného spektra sa Čína dostáva do popredia svetového diania, najmä vďaka ekonomickému progresu, ktorý za posledné roky zaznamenala.

Základné štatistické údaje o ČĽR

Úradný názov: Čínska ľudová republika (Zhonghua renmin gong he guo - 中华人民共和国)
Rozloha: 9 596 960 km²
Štátne Hranice: 22 117 km (Afghanistan, Bhután, Mjanmarsko, India, Kazachstan, Severná Kórea, Kyrgystan, Laos, Mongolsko, Nepál, Pakistan, Rusko, Tadžikistan, Vietnam)
Dĺžka pobrežia: 14 500 km
Hlavné mesto: Beijing (Peking)

OBYVATEĽSTVO:

Počet obyvateľov: 1 321 852 000 (2007)
Priemerný ročný prírastok obyvateľstva: 0,6% (2007)
Štruktúra obyvateľstva: muži-51,53%, ženy-48,47% (2007)
Priemerná dĺžka života: 72,8 rokov (2007)
Etnické zloženie: 56 oficiálne uznaných národností - Hanovia (etnickí Číňania 91,9%), Zhuang (1,3%), Mandžuovia (0,86%), Hui (0,79%), Miao (0,72%), Ujguri (0,69%), Yi (0.65%), Tujia (0.62%), Mongoli (0.47%), Tibeťania (0.44%), Buyi (0.26%), Kórejčania (0.15%), Ostatní (1,95%)

ADMINISTRATÍVA:

Štátne zriadenie: Republika s ústavne zakotvenou vedúcou úlohou Komunistickej strany Číny
Administratívne delenie: 33 útvarov na úrovni provincií (provincie - 22, autonómne regióny - 5, mestá pod priamou správou vlády - 4, špeciálne administratívne oblasti - 2), 333 útvarov na úrovni prefektúr (prefektúry - 17, autonómne prefektúry - 30, mestá na úrovni prefektúr - 283, špeciálne prefektúry Vnútorného Mongolska - 3), 2862 útvarov na úrovni okresov
Prezident: Hu Jintao
Viceprezident: Xi Jinping
Premiér: Wen Jiabao
Vicepremiér: Li Keqiang, Hui Liangyu, Zhang Dejiang, Wang Qishan

EKONOMIKA:

Mena: 1 Yuan = 10 Jiao = 100 Fen
HDP (nomin.): 3 250 827 milión USD (2007 - MMF)
HDP (parita kúpnej sily): 6 991 036 milión USD (2007 - MMF)
HDP / obyv. (nomin.): 2 461 USD (2007 - MMF)
HDP / obyv. (parita kúpnej sily): 5 292 USD (2007 - MMF)
Rast HDP: 11,4% (2007 - oficiálne údaje ČĽR)
Štruktúra HDP: Poľnohospodárstvo - 11,7%, Priemysel - 48,9%, Služby - 39,3% (2006)