O Číne‎ > ‎

Čínske provincie a samosprávne oblasti

Čínska ľudová republika má 33 administratívnych útvarov na úrovni provincií, z ktorých 22 má štatút provincie, 5 autonómnej oblasti, 4 mesta pod priamou správou vlády a 2 (Hongkong a Macao) sú špeciálne administratívne zóny.
Na čele administratívnych útvarov stoja miestne administratívne orgány, ktoré podliehajú  centrálnej vláde v Pekingu. Osobitný štatút má v tomto smere Hong Kong a Macao - bývalá britská, resp. portugalská kolónia, ktoré si podľa zásady "Jeden štát, dva systémy" udržujú špeciálne postavenie, v určitých smeroch nezávislé od administratívy v Pekingu.

Zhejiang

posted Sep 22, 2013, 11:49 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Hangzhou
Počet obyvateľov: 50,6 mil. (2007)
Rozloha: 101,800 km2
HDP: 1.878 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 2.591 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 3,3% (2007)

Yunnan

posted Sep 22, 2013, 11:48 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Kunming
Počet obyvateľov: 45,1 mil. (2007)
Rozloha: 394.000 km2
HDP: 474,1 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 1.707 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 4,2% (2007)

Vnútorné Mongolsko

posted Sep 22, 2013, 11:48 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Huhhot
Počet obyvateľov: 24,1 mil. (2007)
Rozloha: 1.180.000 km2
HDP: 609,1 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 1.823 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 4,0% (2007)

Ujgurská autonómna oblasť (Xinjiang)

posted Sep 22, 2013, 11:47 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Urumqi
Počet obyvateľov: 21 mil. (2007)
Rozloha: 1.600.000 km2
HDP: 352,3 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 1.786 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 3,9% (2007)

Tibetská autonómna oblasť (Xizang)

posted Sep 22, 2013, 11:46 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Lhasa
Počet obyvateľov: 2,8 mil. (2007)
Rozloha: 1.230.000 km2
HDP: 34,2 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 3.842 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 4,3% (2007)

Tianjin

posted Sep 22, 2013, 11:46 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Tianjin
Počet obyvateľov: 11,2 mil. (2007)
Rozloha: 11.300 km2
HDP: 505 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 2.912 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 3,6% (2007

Sichuan

posted Sep 22, 2013, 11:45 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Chengdu
Počet obyvateľov: 81,3 mil. (2007)
Rozloha: 488.000 km2
HDP: 1.050 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 1.776 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 4,2 % (2007)

Shanxi

posted Sep 22, 2013, 11:45 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Taiyuan
Počet obyvateľov: 33,9 mil. (2007)
Rozloha: 156.000 km2
HDP: 573,3 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 1.794 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 3,2% (2007)

Shanghai

posted Sep 22, 2013, 11:44 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Shanghai
Počet obyvateľov: 18,6 mil. (2007)
Rozloha: 6.340 km2
HDP: 1.218,9 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 4.109 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 4,2% (2007)

Shandong

posted Sep 22, 2013, 11:44 AM by Lukas Petrik

Administratívne centrum: Qingdao
Počet obyvateľov: 93,7 mil. (2007)
Rozloha: 156.700 km2
HDP: 2.596,6 mld RMB (2007)
Priemerná mesačná mzda: 1.904 RMB (2007)
Registrovaná mestská nezamestnanosť: 4,4% (2007)

1-10 of 31